HomeIndustriālie objekti

Visu veidu industriālo un paaugstinātas bīstamības objektu projektēšana un autoruzraudzība. Veicam ēku demontāžas un degradētas teritorijas revitalizācijas projektus, kā arī inženierbūvju būvprojektus.

Liela pieredze sadarbībā ar ārzemju partneriem, zīmola vadlīniju un ražošanas tehnoloģiju integrēšana projektos, pielāgojot Latvijas būvnormatīviem un standartiem. Pielietojam BIM tehnoloģijas un mūsdienu konstruktīvus risinājumus.