HomePar mums
 

Visam, ko mēs projektējam un ceļam ir savstarpēja saskaņa un nozīme. Saturs, forma un koncepcija. Mums nevajag plašu plānošanas aparātu, lai rastos individuāli dažādi risinājumi.
Ir svarīgi ilgstoši ievērot konceptuālu konsensu. Tam kalpo mūsu biroja darba veids - iekšējas diskusijas. Vislabākais rādītājs ir redzēt mūsu darbu apkopojumu - tas parāda, cik daudzveidīgi un dažādi būvuzdevumi ir vienoti konceptuāli risināti.
Mūsu ideāls ir domu parādīt tik vienkārši, lai tā būtu laikmetīga un saturīga, lai tas, ko mēs darām, ir vērtība arī nākamajām paaudzēm.