HomeVincents Arhitekti uzvar konkursā par brīvdabas sporta un atpūtas centru Liepājā, Zirgu salā
 
Vincents Arhitekti uzvar konkursā par brīvdabas sporta un atpūtas centru Liepājā, Zirgu salā
07.04.2015

Vincents Arhitektu komanda izcīnījusi uzvaru atklātā metu konkursā 7 projektu konkurencē, ko izsludināja Liepājas dome, lai izveidotu brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centru Liepājas ezera Zirgu salā.

Kā atzīmēja konkursa žūrija: „Autori salu projektējuši tā, lai katrs tajā varētu atrast sev piemērotāko atpūtas veidu un vietu – klusāku mierīgāku, vai gluži pretēji – aktīvu.” Pamatojot Vincents Arhitektūra piedāvātā meta priekšrocības, žūrijas lēmumā tika minēts sekojošais: „Ļoti pārdomāts teritorijas funkcionālais zonējums un objektu (aktivitāšu) integrācija konkrētajā dabas vidē. Saglabāts salas īpatnējais vides raksturs un piedāvātie risinājumi ir saudzīgi izvērtēti, ņemot vērā, ka teritorija ir īpaši aizsargājamā Natura 2000 dabas teritorija, kā arī risinājumi ir tehniski ekonomiski pamatoti.”

Vincents Arhitektu izstrādātās Zirgu salas parka koncepcijas pamatā ir vienots, telpiski strukturizēts dialogs starp aktīvās un pasīvās atpūtas teritorijām, nākotnē veicinot Liepājas ezera apkaimes augstvērtīgu attīstību.

Galvenie ieguvumi no projekta realizācijas

  1. Īstenojot Zirgu salas parka koncepciju, Liepājā tiek radīta jauna publiskā ārtelpa un uzlabota iedzīvotāju un pilsētas viesu atpūtas kvalitāte.
  2. Zirgu salas parks ezera apkaimei veidos jaunu 21. gadsimtam atbilstošu identitāti, kuras pamatā būs aktīvas un pasīvas atpūtas mijiedarbība dabas teritorijā.
  3. Projekta koncepcija piedāvā skaidri strukturētus un pakāpeniski realizējamus attīstības principus, kas racionāli attīstīs Liepājas ezera apkaimi.
  4. Zirgu salā tiks radīts vienots vizuālais tēls parka būvēm un elementiem (informācijas stendiem, apgaismes ķermeņiem, soliņiem, laipām u.c.)

Respektējot esošos apgrūtinājumus un nākotnes attīstības scenārijus, Zirgu salas teritorija tiek vienmērīgi sadalīta piecās 150m platās aktivitāšu zonās, kurām ir dažāda funkcionālā nozīme un identitāte. Zonu nosaukumi - Sākums, Kustība, Daba, Ezers - raksturo attiecīgās zonas nozīmi kopējā Zirgu salas parka koncepcijā. 

Zirgu salas parka koncepcijas mērķis ir veicināt mijiedarbību starp aktīvu un pasīvu atpūtu. Salas rietumu daļā izvietotās aktivitāšu zonas ir veltītas aktīvai atpūtai, savukārt, salas austrumu daļas zonas veltītas mierīgai atpūtai un dabas baudīšanai.

Zirgu salas parka koncepcija paredz dažādas nozīmes mākslinieciski izteiksmīgu ceļu tīklu, kas uzlabos arī vides ainaviskās vērtības. Ceļu tīkla pamatelements ir galvenā promenāde, kas veidos loku apkārt Zirgu salai. Promenādes loks nodrošinās pakāpenisku salas ziemeļu teritorijas integrāciju parka kompleksā, vienotu funkcionalitāti un iespēju atpūtniekiem apiet apkārt visai salai.

Zirgu salas parkā izvietota UCI sertificēta BMX riteņbraukšanas trase ar nepieciešamajām moduļu tipa palīgbūvēm un brīvdabas tribīnēm, laivu elingi, garāžas un remontdarbnīcas, minigolfa laukums, sporta laukumi, Dabas māja, piknika vietas un peldvietas.