Zirgu sala
Liepāja, 2015

Vincents Arhitektu komanda izcīnījusi uzvaru atklātā metu konkursā 7 projektu konkurencē, ko izsludināja Liepājas dome, lai izveidotu brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centru Liepājas ezera Zirgu salā.

Kā atzīmēja konkursa žūrija: Autori salu projektējuši tā, lai katrs tajā varētu atrast sev piemērotāko atpūtas veidu un vietu – klusāku mierīgāku, vai gluži pretēji – aktīvu. Pamatojot Vincents Arhitektūra piedāvātā meta priekšrocības, žūrijas lēmumā tika minēts sekojošais: Ļoti pārdomāts teritorijas funkcionālais zonējums un objektu (aktivitāšu) integrācija konkrētajā dabas vidē. Saglabāts salas īpatnējais vides raksturs un piedāvātie risinājumi ir saudzīgi izvērtēti, ņemot vērā, ka teritorija ir īpaši aizsargājamā Natura 2000 dabas teritorija, kā arī risinājumi ir tehniski ekonomiski pamatoti.

Vincents Arhitektu izstrādātās Zirgu salas parka koncepcijas pamatā ir vienots, telpiski strukturizēts dialogs starp aktīvās un pasīvās atpūtas teritorijām, nākotnē veicinot Liepājas ezera apkaimes augstvērtīgu attīstību. Respektējot esošos apgrūtinājumus un nākotnes attīstības scenārijus, Zirgu salas teritorija tiek vienmērīgi sadalīta tematiskās 150m platās aktivitāšu zonās, kurām ir dažāda funkcionālā nozīme un identitāte. Zonu nosaukumi - Sākums, Kustība, Daba, Ezers - raksturo attiecīgās zonas nozīmi kopējā Zirgu salas parka koncepcijā.

Zirgu salas parkā izvietota UCI sertificēta BMX riteņbraukšanas trase ar nepieciešamajām moduļu tipa palīgbūvēm un brīvdabas tribīnēm, laivu elingi, garāžas un remontdarbnīcas, minigolfa laukums, sporta laukumi, Dabas māja, piknika vietas un peldvietas.